Gwrandewch!

The Great Learning:Paragraph 3 by Cornelius Cardew

Friday 30th June 7.30pm/Dydd Gwener, 30ain Mehefin 7.30yh

Amgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth

An Open Invitation to Singers, Choirs, Schools and Music Groups

Gwrandewch! community arts group

We are staging an event with MusicfestAberystwyth, specifically for the people of Ceredigion, of contemporary music combining singers, musicians and participants from the area joined by some major Welsh players.

The piece we have chosen, Cornelius Cardew’s “The Great Learning: Paragraph 3”, is particularly suited for singers and players (of double basses) from the local community.

Why? Because:

  • It is extremely simple to sing or play, and is accessible to everyone
  • You do not need to be able to read music
  • Rehearsals will not be required so your time commitment is minimal
  • Preparation amounts to a talk through of the instructions during the performance
  • Anyone can be part of the performance if they wish
  • There are only three lines of lyrics but you can choose what tempo and words to sing to discover your own singing self and how you interact with others.
  • Cardew instructs the singer to use their natural, comfortable voice
  • Lyrics will be bilingual as the form lends itself to multiple languages being used
  • Performance will be ‘in the round’ but the audience will be surrounded by the players and singers

The emphasis of this piece is self-discovery through music within a community; what part can you play by doing something very simple and then making something profound

The evening will also include a solo performance by renowned Welsh double bass player, Ashley John Long, playing one of his own compositions, “Fflam”

Cymraeg

Ein enw ni yw ‘Gwrandewch!’, mudiad cymunedol celfyddydol newydd wedi ei leoli yn Aberystwyth yn gweithio mewn partneriaeth gyda Aberystwyth MusicFest.

Rydym yn cynnal digwyddiad – wedi’i anelu yn benodol ar gyfer trigolion Ceredigion – o gerddoriaeth gyfoes yn cynnwys cantorion, cerddorion a cyfranwyr lleol yn ogystal a ffigyrau amlwg o Gymru.

Y darn dewisiedig yw ‘The Great Learning: Paragraph 3’ gan Cornelius Cardew. Darn o gerddoriaeth sy’n arbennig o addas ar gyfer cantorion a chwarawyr bas dwbl o’r gymuned leol.

Pam? Oherwydd:
• Mae’n hynod hawdd i chware neu ganu ac mae’n addas i bawb
• Nid oes angen i chi fod yn gallu darllen cerddoriaeth (nodiant)
• Bydd dim angen ymarfer, felly bydd dim ymrwymiad gormodol o ran amser
• Y gwaith paratoi angenrheidiol yw darlleniad o’r cyfarwyddiadau yn ystod y perfformiad
• Gall unrhyw un fod yn rhan o’r perfformiad yn ôl ei dymuniad
• Mae yna dri linell o eiriau, ond fedrwch chi ddewis pa eiriau iw defnyddio, a pa tempo i ganu, er mwyn darganfod eich llais canu chi, a fel rydych chi yn ymateb a cyd-weithio gyda’r cantorion eraill
• Mae Cardew yn dweud y dylai’r cantor ddefnyddio ei (l)lais naturiol, sy’n gyffyrddus i’r unigolyn
• Bydd y geiriau yn ddwy-ieithog gan bod y ffurf yn gweddi i amryw o ieithoedd
• Bydd y perfformiad mewn cylch, ond bydd y gynulleidfa wedi’u amgylchynu gan y cantorion a’r cerddorion

Dydd Gwener 30ain o Fehefin 7.30yh, Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

Mae yna groeso i unrhyw un sy’n medru clywed nodyn a’i ganu. Yn ddelfrydol hoffwn gasglu oddeutu 80 o leisiau, yn ogystal â tua 20 o fasau dwbl.

Bydd y perfformiad hefyd yn cynnwys unawd wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan y basydd amryddawn Ashley John-Long


Rydw i wir yn edrych ‘mlaen at wneud rhywbeth arbennig iawn gyda chi!

Friday 30th June 2023 7.30pm/Dydd Gwener, 30ain Mehefin 7.30yh

Amgueddfa Ceredigion Museum, Aberystwyth

Subscribe

* indicates required
I would like to take part as:

 

Here’s a few photographs of a previous performance in Trefynwy, 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll Up